1. วัดความยาวของเท้า (อาจจะเอาเท้าวางบนกระดาษแล้ววาดเท้าเราลงไปแล้วจึงทำการวัดจากกระดาษ)
    ความยาว : จากปลายนิ้วโป้ง ถึงส้นเท้า
 
  2. ได้แล้วเอามาเทียบกับไซส์ที่ระบุไว้ในเว๊บไซท์ เลือกรองเท้าได้ตามไซส์นั้น  
  3. ควรวัดให้ถูกต้องที่สุด  
  * ให้วัดความยาวออกมาเป็นหน่วย เซนติเมตร  
 
 US Sizes
6.5 
7.5 
8.5 
9.5 
10 
10.5 
11 
11.5 
12 
13 
14 
15 
 Euro Sizes
39 
39 
40 
40-41 
41 
41-42 
42 
42-43 
43 
43-44 
44 
44-45 
45 
46 
47 
48 
 UK Sizes
5.5 
6.5 
7.5 
8.5 
9.5 
10 
10.5 
11 
11.5 
12.5 
13.5 
14.5 
 Centimetre
23.5 
24.1 
24.4 
24.8 
25.4 
25.7 
26 
26.7 
27 
27.3 
27.9 
28.3 
28.6 
29.4 
30.2 
31 
 
 
 
 
This page is best viewed by Internet Explorer 6 or higher at 1024*768 resolutions . 2009 All rights reserved Design by Tor Piyapalakorn .